Patronen doorbreken
voor duurzame verandering in leven en werk

Persoonlijke coaching


Mensen die zich bij melden voor persoonlijke coaching worstelen vaak met onderwerpen als:

  • Waarom maak ik vaak dezelfde fouten in het leven, terwijl ik me had voorgenomen om het een volgende keer anders te doen?
  • Hoe komt het dat ik altijd zulke hoge eisen aan mezelf stel?
  • Waarom ga ik steeds de verkeerde relatie aan, of heb ik elke keer dezelfde ruzies?

Herken je bij jezelf steeds terugkerende heftige gevoelens en reacties, die je moeilijk los laat die grote invloed op je leven hebben? Dan is persoonlijke coaching iets voor jou. Persoonlijke coaching helpt je deze gevoelens en patronen te veranderen.

In de coaching gaan we in op hardnekkige karaktertrekken die  in de weg staan om je persoonlijke en/of professionele doelen te bereiken. Samen onderzoeken we om welke patronen het gaat en waar ze vandaan komen. Je leert daardoor jezelf, en de interacties die je met andere mensen hebt beter te begrijpen.

Met die kennis kunnen we ons richten op het hier en nu en op jouw toekomst. Het doel is je gedrag en gevoel te leren veranderen, zodat je je gelukkiger voelt en je behoeftes beter kunt bevredigen en de relaties met de mensen om je heen te versterken.

We zullen onder andere oefeningen doen op drie niveaus:

  • gedachten: je leert je eigen helpende en onhandige gedachtes herkennen
  • gevoelens: je leert moeilijke gevoelens hanteren
  • gedrag: je gaat leren om vastgeroest gedrag te veranderen

Samen gaan we daar mee aan de slag, om jou (en je omgeving) gelukkiger te maken.

E-mailen
Bellen