Patronen doorbreken
voor duurzame verandering in leven en werk

Gebruikte methodieken

Bij mijn coachingstrajecten maak ik gebruik van methodieken die die wetenschappelijke bewezen zijn op hun effectiviteit. Ze worden ook gebruikt  in de (specialistische) GGZ en/of  Deze methodieken pas ik toe op minder-complexe problematiek in de coachingstrajecten.

Schema-coaching

Schema-Coaching helpt je om lastige gevoelens en gedragspatronen te veranderen, zodat je gewenste werk- en levensdoelen kan bereiken. Gevoel, gezond verstand, en gedrag komen in balans. In deze op schematherapie gebasseerde methodiek ligt het accent op het herkennen van de persoonlijkheidsstijlen, de bijpassende modus modellen, en de persoonlijkheidsstijl van jou en hoe die een rol spelen in jouw functioneren. Deze methodiek  bevat elementen van de ervaringsgerichte-, cognitieve-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij de verschillende persoonlijkheidsstijlen.ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT is een derde generatie gedragstherapie, die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de problemen die je tegenkoment terwijl je blijft investeren in de dingen die echt belangrijk voor je zijn; van klacht naar veerkracht! ACT is effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn;  ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden.

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van jouw klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Meer over ACT?
Wilt u meer weten over ACT?  Zie onderstaande video voor een toegankelijke introductie van ACT. Klik hier voor een uitgebreid introducerend artikel met betrekking tot ACT.
E-mailen
Bellen